אף על פי, אל המנוחה ואל הנחלה

חיים לזר-ליטאי, מתוך הספר: אף על פי – ספר עליה ב', תל אביב 1957

 אל המנוחה ואל הנחלה

לא חלפו ימים רבים וכל אנשי "קאטינא" התשושים והיגעים חזרו לאיתנם. כל אחד מהם מצא את דרכו בארץ, הסתדר והתערה בה. גם כל אלה שהיו באוניה ראשוני המתלוננים והמסיתים והמתמרדים נגד המפקד והמפקדה וכל האחראים למסע האומלל, אשר לא פעם דרשו להחזירם לפולין או להורידם לכל חוף שהוא מחופי אירופה, ובלבד שיבוא קץ לסבלותיהם. אלה אשר בכל עת צרה ומצוקה חיפשו ומצאו בדוקטור פאול את השעיר לעזאזל, את האשם העיקרי לסבלותיהם ונשבעו בלבם שבבוא היום יתנקמו בו – כל אלה היו בין המאושרים שניצלו בעוד מועד, לפני עלות הכורת על יהדות אירופה.

כולם הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, כולם – פרט לאותו אדם, שמיום עלות העולים על האוניה עד רדתם לחופי הארץ, נשא על שכמו את כל המעמסה הכבדה הזאת, שהיתה מעל לכוחו של בן-תמותה רגיל; אשר מסר את כל מרצו ואונו ובריאותו למען הבא לחוף מבטחים אלף וחמש מאות יהודים, למען בער מן האוניה כל מחלה וכל מגיפה וכל פורענות שפגעה בהם; אשר עמל וטרח ללא לאות לשמור על הנקיון והסדר באוניה, שהשקיע מאמצים על-אנושיים כדי לשוות להמון מוכה גורל זה צורת אנוש, למנוע התפרעויות ומעשי אלימות, שבתנאים המיוחדים ששררו באוניה עשויים היו להביא אסון וכליה על כולם; אדם זה, הישר והתמים, דוקטור פאול, שהצליח להביא מסע אומלל זה לסיומו המוצלח – אדם זה נשאר נע ונד גם אחרי סיום פרשה טרגית זו. במשך חודשים ושנים ארוכות הדביקו לו קופה של שרצים, הפיצו עליו שמועות זוועה חסרות שחר וחסרות יסוד, נידו אותו מן החברה, שללו ממנו את האפשרות לעבודה ואפילו לא אבו להאזין להסברותיו.

נמצא, כנראה, מי שהיה לו עניין מיוחד לנפח ולהגזים, להעליל ולהשמיץ את האדם הזה ועל ידי כך גם את שולחיו, ואולי התכוון בעיקר לשולחיו…

ומעניין לציין, שגם שולחיו לא מצאו עוז בנפשם, נוכח מסע ההשמצה והעלילה, לעמוד לימינו ולהגן עליו ולהוציא לאור את צדקתו. כנראה שאז, בתקופת בין השמשות של שנת המלחמה הראשונה, מותו של ראש בית"ר, הפילוג בשורות הארגון הצבאי הלאומי והירידה של ערכי המוסר המקובלים, התקופה שבה התנפצו אל סלע המציאות האכזרית מיטב תוכניות ההצלה הגדולות – כנראה שלא היה ערך רב לחיי אדם ומכל שכן לכבודו. וכך, בתוקף הנסיבות המיוחדות, הופקר האיש גם על ידי חבריו לדעה הוא התהלך ערירי, מר נפש והכאב מכרסם בלבו*.

רק אדם בעל אופי חזק ורצון פלדה יכול היה להתגבר על הקשיים שנערמו בדרכי התערותו בארץ, להתעלות מעל רמת הוויכוח שרצו להכתיב לו ולרפא את פצעי לבו. כזה היה דוקטור פאול, ובעבור זה זכה לבנות בית ולהקים משפחה בישראל ולהישאר נאמן לעמו ולמולדתו.

 

* חקרתי רבות בפרשה טרגית זו. שוחחתי עם מאות מאנשי "קאטינא" והמסקנות שהגעתי אליהן הן תוצאה מגביית עדות זו – ח.ל.