דוקטור אברהם אדולף ברמן ז"ל

לזכר חברים שהלכו לעולמם 

דוקטור אברהם אדולף ברמן ז"ל

ביום ראשון, כ"ו אדר א' תשל"ח (5.3.78), ליווינו למנוחת עולמים את דוקטור אברהם אדולף ברמן, אחת הדמויות הבולטות בציבוריות היהודית בפולין שלפני מלחמת העולם השניה, בשנות המלחמה ואחריה ובמדינת ישראל מאז עלותו לארץ.

נולד בוורשה כבן למשפחה משכילה, וסיים חוק לימודיו באוניברסיטת ורשה בתואר דוקטור לפילוסופיה. משחר נעוריו היה פעיל בתנועת הפועלים כחבר ומנהיג "פועלי ציון שמאל", אותה ייצג בכנסים יהודיים עולמיים, ובארגוני הסטודנטים היהודיים בפולין שלפני מלחמת העולם השניה.

בימי השואה שימש בגיטו ורשה כמנהל כללי של הארגון לעזרת ילדים, "צנטוס", והיה בין המארגנים והמנהיגים של המחתרת היהודית האנטי-נאצית בגיטו. היה חבר נשיאות הוועד היהודי הלאומי המחתרתי ומזכירה הכללי של המועצה הפולנית לעזרת יהודים, הידועה בשמה המחתרתי "ז'גוטה".

בתום המלחמה היה ציר הפרלמנט בפולין העממית וכיהן כיושב ראש הוועד המרכזי של

יהודי פולין. ב-1950 עלה לישראל. היה חבר הכנסת השניה ונבחר למוסדות המרכזיית של מפ"ם, השמאל הסוציאליסטי, מק"י ומוקד. היה בין מקימי ארגון הלוחמים האנטי-נאצים בישראל ויושב הראש שלו עד ליום מותו.

היה חבר נשיאות הארגון העולמי של הפרטיזנים היהודיים ואסירי הנאצים לשעבר, וכן נמנה על ראשי ועד ארגוני שארית הפליטה בארץ ועל מועצת "יד ושם".

דוקטור ברמן היה בין מקימי הארגון העולמי של לוחמי מחתרת ופרטיזנים, של פדרצית הרזיסטנס הכלל אירופה "פ.י.ר.", חבר הנשיאות ומשתתף קבוע בקונגרסים הבינלאומיים של ארגון זה.

הופעותיו בבמה בינלאומית זו הצטיינו תמיד בלהט קריאתו למלחמה נגד הניאו-נאציזם והאנטישמיות על כל גילוייה. במיוחד, לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר נעשו נסיונות חוזרים ונשנים בארגון עולמי זה לנקוט קו אנטי-ישראלי, היה דוקטור א. ברמן זה שבלם מגמה זו ונלחם בה בעקשנות ועקביות בעמדו איתן בהגנתו על מדינת ישראל והודף כל נסיון לפגוע בה ולהשמיצה. ארגון בין-לאומי זה, אליו מסונפים כל ארגוני הלוחמים ויוצאי המחנות מארצות הגוש המזרחי והמערבי גם יחד ואשר הינו בעל השפעה לא מבוטלת על דעת הקהל העולמית, נקו בקו נייטרלי בסכסוך הישראלי-ערבי ועובדה חשובה זו יש לרשום לזכותו של דוקטור א. ברמן.

המנוח היה איש ישר-דרך, בעל ידיים נקיות ובר-לבב. היה כנה בידידותו עם חבריו הלוחמים והאמין בתום לב ובאמונה שלמה בכל הרעיונות בהם דגל, למען הגשמתם פעל ולמענם מסר את מיטב כוחותיו וכשרונותיו, על כאלה נאמר – "איש באמונתו יחיה".

ואכן, מסכת חייו רבת הפעלים תשמש למוקירי זכרו כסמל למסירות ונאמנות.

עוד זכה דוקטור ברמן לראות את הופעת הכרך הראשון מזכרונותיו "המקום שיעד לי הגורל" על תקופת הכיבוש הגרמני של פולין בשנים 1939-42.

בוודאי ייעשה הכל שגם הכרכים הבאים יראו אור ויהוו מצבת זכרון נאה לפרשת חייו בתקופה סוערת זו.

ושוב נתדלדלו שורות הלוחמים והמנהיגים של שרידי השואה, של ארגוני שארית הפליטה. נסתלק והלך לעולמו אחד מנושאי דגל הזכרון, ההנצחה והלחימה בניאו-נאציזם על כל גילוייו.

מאות רבות מחבריו למלחמה ולסבל ומאות ידידים באו לחלוק לו כבוד אחרון, עברו על פני ארונו ובראש רכון האזינו לדברי הפרידה שנאמרו על קברו הרענן על ידי מר צבן ומר גראייק.

 

יהי זכרו ברוך!