הנריק איוונסקי ז"ל

הנריק איוואנסקי ז"ל

הנריק איוונסקי

ב-12 ביולי שנה זו הלך לעולמו בוורשה המג'ור הפולני הנריק איוואנסקי, אחד מ"חסידי אומות העולם" הבולטים.

איוואנסקי היה קשור עם "הארגון הצבאי היהודי ז.ז.וו." בגיטו ורשה ופעל רבות להגברת כוחו באספקת נשק והדרכה ואף השתתף במרד הגיטו עצמו בראש קבוצת לוחמי מחתרת פולנים.

על פועלו של המנוח מספרת תעודה-אישור, שניתן לו על ידי המכון היהודי ההיסטורי בראשותו של פרופסור ב. מארק – כדלהלן:

 

מכון היסטורי יהודי

ורשה

שד' גנ. שוויירצ'בסקי 79

מס' יומן 764 58 ס.ג.

 

אישור

ורשה, יום 12 ביוני 1958

המכון ההיסטורי היהודי מאשר בזאת, כי האזרח איוואנסקי הנריק, כינוי "ביסטרי", עכשיו רב-סרן משוחרר מגיוס, הגר בקולוניה בלוטה, רחוב ספאצרובה מספר 15 מעון 1 (ליד ורשה), עסקן מחתרתי בפולין המחתרתית לשעבר, נטל חלק פעיל ומסור בזמן הכיבוש ההיטלראי בהגשת עזרה לאוכלוסיה היהודית הנרדפת, כדלקמן:

  1. החל מאוקטובר 1939 ארגון יחידות וקבוצות שהתמסרו לפעולת סיוע לגיטו (העברת מזונות, קשרים, העברת אנשים מזרחה).
  2. בתקופה אוגוסט 1942 עד אפריל 1943 אירגן הוצאתן של קבוצות יהודים רבות בדרכים שונות מן הגיטו אל הצד ה"ארי", סידר אותם בדירות ומחבואים מחתרתיים, בין השאר בשטח של בתי חולים, כנסיות ובתי קברות, וכן בשטחי פרברים, הסדיר בשבילם תעודות "שמאליות", מזון והגנה.
  3. באותה תקופה אירגן, כמפקד, יחידה קרבית של פולין המחתרתית (ק.ב.) ושיתף פעולה עם יחידות קרב יהודיות בשטח הגיטו, אירגן משלוחי נשק ותחמושת אל הגיטו וכן ייצור רימונים ("פיליפקי"), שהועברו אחר כך אל הגיטו, אירגן וביצע פסקי-דין מוות נגד בוגדים, סחטנים ומלשינים של הגסטאפו, הדריך בשטח הצבאי יחידות קרב יהודיות. השתתף במפעל הסולידריות בזמן המרד בגיטו ורשה.
  4. באורח אישי, יחד עם אשתו, הסתיר בדירתו והציל ממוות ודאג למזונותיה של קבוצת יהודים שלמה שהוצאו על ידו ועל ידי אנשיו.
  5. אירגן גיוס והעברת יהודים אל יחידות הפרטיזנים הפולניות.
  6. במשך כל זמן פעולתו התנגד אורח פעיל לתעמולה האנטישמית, ולחם בה על כל צעד ושעל.

את פעילותו לטובת האוכלוסיה היהודית הנרדפת ביצע האזרח אוואנסקי הנריק שלא על מנת לקבל פרס, מתוך מניעים רעיוניים ומוסריים. יחסו של האזרח איוואנסקי לבני חסותו ולפיקודיו היהודים הצטיין בלבביות ובהבנה עמוקה לטרגדיה שלהם.

אישור זה ניתן על סמך תעודות הנמצאות בארכיון של המכון ההיסטורי היהודי וכן סיפוריהם ועדויותיהם של אנשים שניצלו על ידי ה. איוואנסקי והמתגוררים הן בפולין והן בחוץ לארץ (בעיקר בישראל). כל הנתונים האלה אושרו על ידי השלטונות הצבאיים הממונים על הרב-סרן ה. איוואנסקי בתקופת הכיבוש.

                                                                                          מנהל ז.י.ה.

                                                                                   (פרופסור ב. מארק)

יהי זכרו ברוך!