זכור את אשר עשה לנו העם הגרמני!

מתוך פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, מס' 1, ניסן, תשכ"ז

זכור את אשר עשה לנו העם הגרמני!

האזינו לזעקת האימה והיאוש של האם העבריה כאשר עוללה – פרי בטנה נטרף מבין זרועותיה על ידי המרצחים.

הקשיבו לשוועת ילדי ישראל המטופחים והענוגים, אשר קינם נחרב עליהם כחתף, אשר בין יום נתייתמו ובין לילה נתבגרו כדי להלחם את מלחמת הקיום לחייהם העלובים, שגם הם כחתף נסתיימו.

נעלה בזכרוננו את מאווייו, שאיפותיו וחלומותיו של הנוער העברי, אותו נוער תוסס מרץ ורוצה חיים, אשר נגדע בהמוניו בגרזן המרצחים.

תהדהד בלבנו זעקת ההמונים אשר בעמדם על פי בור רק תפילה אחת בלבם וזעקה אחת בפיהם – זעקת הנקם ושלם.

נחַיה את זכרם של המוני בית ישראל החסידים, הישרים והתמימים, בעלי האמונה והבטחון, אשר גם בצר להם, אמונתם לא נתאכזבה ובטחונם לא נתערער ואשר יחד עמם הורדו שאולה על ידי המרצחים.

נשווה נגד עינינו את תהלוכת האימים של הרבבות והמיליונים המושפלים והמעונים, המדוכאים והמורעבים ששרכו בשארית כוחם את רגליהם הכושלות אלי בור.

נעלה את זכרם של קדושינו, הורינו, אחינו, אחיותינו וילדינו שנשרפו ונחנקו ונשחטו ונקברו חיים על ידי הצורר הגרמני המרצח.

נעלה את זכר קהילות הקודש, שנהרסו ונחרבו ונגרפו ונסחפו בזרמי אש ודם ונמחקו מעל פני האדמה על ידי הצורר הגרמני המרצח. 

 

זכור את אשר עשה לך העם הגרמני המרצח!

מחה תמחה את זכרו מתחת שמי ה',

אמן, כן יהי רצון! 

                                                                                   

(ה"יזכור" חובר ע"י חיים לזר בשנת תש"י)

שינוי גודל גופנים
ניגודיות