יורגן שטרופ, מכתב מ-24 במאי 1943, תשובה למכתב קריגר

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983

יורגן סטרופ

 שני דו"חות גרמניים לסיכום

עוד שני דו"חות מוסר סטרופ, האחד ב-24 במאי – תשובה למכתבו של קריגר, והשני – דו"ח שכתב אותו לאחר מאסרו, כאשר ישב בבית הסוהר בעיר הגרמנית ויסבאדן. כמסופר לעיל, ניסה סטרופ להכחיש את זהותו האמיתית, אך לאחר שנמצאו נגדו הוכחות חותכות, נאלץ היה להודות, כי אכן הוא הגנרל סטרופ, משמיד גיטו ורשה. וכאשר הודה בזהותו – הוא כתב דו"ח על חיסול הגיטו ובו פרטים מאלפים חדשים שלא נודעו עד אז. הדבר המאלף ביותר בדו"ח זה הוא שכעבור שלוש שנים לתום המרד הוא זוכר רק תנועה יהודית אחת ויחידה מבין אלה שנלחמו בו – את בית"ר, והוא מזכיר אותה בדו"ח הנ"ל. כן הוא זוכר בבהירות רבה, כעבור מספר שנים נוספות בעת שבתו בכלא ורשה, את הקרבות בכיכר מוראנובסקי ומתאר אותם בפירוט יתר.

דו"ח זה כתוב בכתב-ידו של סטרופ.

מחמת עניינם המיוחד נביא את שני הדו"חות במלואם:

ורשה, 24.5.1943

על מכתבכם הנזכר לעיל הנני משיב את הדברים הבאים:

למספר 1:

מבין 56,065 יהודים שנתפסו בסך הכול, הושמדו כ-7,000 במהלך המבצע הגדול ברובע המגורים היהודי לשעבר עצמו; במשלוח הושמדו 6,929 יהודים; נמצא, כי הושמדו בסך הכל 13,929 יהודים. מלבד 56,065 הושמדו כ-5,000-6,000 יהודים בפיצוצים ובבערות.

למספר 2:

הושמדו 631 בונקרים.

למספר 3 (שלל):

7 רובים פולניים, 1 רובה רוסי, 1 רובה גרמני.

59 אקדחים בעלי קליברים שונים.

כמה מאות רימוני יד, מהם רימונים פולניים ורימונים מתוצרת עצמית.

כמה מאות בקבוקי תבערה.

כלי נפץ מתוצרת עצמית.

מכונות תופת בעלות פתילים.

כמויות גדולות של חמרי נפץ, תחמושת לכלי נשק בכל הקליברים, ובכלל זה גם תחמושת למקלעים.

בעניין שלל הנשק, מן הראוי לזכור, כי ברוב המקרים לא ניתן לתפוס את כלי הנשק עצמם, מפני שהבריונים והיהודים השליכום קודם שנשבו לתוך מחבואים וחורים שאין לאתר את מקומם או לגלותם. אף הטלת נרות-עשן לתוך הבונקרים על ידי אנשינו מנעה מללכוד את הנשק, ומאחר שהיה הכרח לפוצץ את הבונקרים מיד, לא היה כלל מקום לתפוס אותו לאחר מכן.

שלל רימוני היד, כלי הנפץ ובקבוקי התבערה חזר ושימש אותנו מיד למלחמה בבריונים;

ועוד נלקחו שלל:

1,240 מעילים צבאיים ישנים (מקצתם עם עיטורי צלב הברזל ועיטורי המזרח).

600 זוגות מכנסיים ישנים.

אביזרי ציוד וקסדות גרמניים.

108 סוסים, 4 מהם עוד מאיזור הגיטו לשעבר (עגלות מתים).

עד ליום 23.5.43 מנינו:

4.4 מיליוני זלוטי וכ-5-6 מיליוני זלוטי שלא נמנו; כמות גדולה של מטבע חוץ ובכללה 14,300 דולר, שטרות כסף ו-9,200 דולרי זהב; מלבד זאת תכשיטים (טבעות, צמידים, שעונים וכיוצא בהם) לרוב.

למספר 4:

הגיטו לשעבר נחרב כליל, פרט לשמונה בניינים (מעון המשטרה, בית החיילים ובניין שנועד למעון ה'ורקשוץ'). במקומות שלא נעשו פיצוצים, נשארו על עמדם הקירות האטומים בלבד. אבל מתוך החורבות ניתן להוציא לשימוש אבנים ושברי-מתכת בכמויות עצומות שאין לאמוד את שיעורן.