כרוז האיגוד הצבאי היהודי, ינואר 1943

מסמך 58

היכונו למעשים! היו דרוכים!

אנו קמים למלחמה!

היננו מאלה ששמו להם למטרה לעורר את העם. רצוננו להטיל סיסמה בקרב ציבורנו:

עורה והילחם!

אל תתייאש מפתח הצלה!

דע שאין ההצלה צפונה בהליכה לקראת המוות באדישות, כצאן לטבח. צפונה היא במשהו גדול הרבה יותר: במלחמה!

העומד על נפשו יש לו סיכויים להינצל! המוותר מראש על התגוננות – כבר הפסיד! לו מחכה אך ורק מוות מחפיר במכונת החנק של טרבלינקה.

עורה העם למלחמה!

מצא בנפשך עוז למעשי טירוף!

הקץ להשלמתנו המחפירה עם אמירה כגון: כולנו נידונים למוות!

שקר!!

אף אנו לחיים נכתבנו! גם אנו זכאים להם!

רק צריך לדעת להילחם עליהם!

אין זו חוכמה לחיות כשנותנים לך חיים אלה בעין טובה! חוכמה היא לחיות דווקא בשעה שרוצים לגזול חיים אלה ממך.

עורה העם והילחם על חייך!

תהיה נא על אם לביאה המגוננת על גוריה!

אל יעמוד שום אב על דם ילדיו וישקוט!

בל תישנה עוד חרפת המערכה הראשונה של השמדתנו!

הקץ לייאוש ולחוסר האמונה!

הקץ לרוח העבדות שבתוכנו!

ישלם הצורר בדם בשרו על כל נפש מישראל!

ייהפך נא כל בית למבצר לנו!

עורה העם למלחמה!

במלחמה צפונה הצלתך!

העומד על נפשו יש לו פתח-הצלה!

בשם המלחמה על חייהם של אותם ההמונים חסרי הישע, שאנו רוצים להביא להם הצלה, ושחייבים אנו להניעם למעשים – קמים אנו! לא על נפשותינו בלבד רוצים אנו להילחם. לנו מותר יהיה להציל את עצמנו רק אז כאשר נשלים את חובתנו! כל עוד יהיו בסכנה חייו של יהודי, ואפילו אחד ויחיד, עלינו להיות דרוכים ולהילחם!!!

סיסמתנו:

לא עוד ייספה אפילו יהודי אחד בטרבלינקה!

הלאה הבוגדים בעם!

מלחמה לחיים ולמוות עם הכובש עד נשימתנו האחרונה!

היכונו למעשים!

היו דרוכים!

כרוז האיגוד הצבאי היהודי, ינואר 1943 (?). המקור: רינג' II. מיק' – אוי"ש.