פוגרום קילצה (4 ביולי 1946)

הלווית קורבנות פוגרום קילצה"ביום הרביעי ביולי 1946, ה' תמוז תש"ו, התנפלו פורעים פולנים מזויינים,ביניהם גם קומוניסטים, על בית הוועד היהודי בשדרות פלאנטי ששם היו מתאספים רובם של הישוב היהודי הקטן, והתחילו פוצעים והורגים ללא רחם. איש לא בא לעזרת היהודים ואף הם עצמם לא יכלו להתגונן… תוצאות פוגרום זה היו איומות: ארבעים ושנים נרצחים ופצועים רבים.

זה היה האפילוג של שנאת היהודים בקילץ. העקידה האחרונה של קבוצת יהודים, שרידים של קהילה שמנתה כ-25 אלף נפש".

 מתוך: פנחס ציטרון, ספר קילץ: תולדות קהילת קילץ מיום היווסדה ועד יום חורבנה, 1946.