26.7.1960 – ההחלטה לכתוב על אצ"י (הארגון הצבאי היהודי בגטו ורשה)

26.7.1960

מלון עדן, ירושלים

בשבוע האחרון החלטתי באופן סופי לכתוב את סיפור ארגוננו בגיטו ורשה וחלקו במרד. החלטה זו באה בעקבות שיחה עם מר שלמה פרידריך, נציג התנועה בפריס, אשר התחייב לקנות 500 ספרים. על היתר סיכמנו יחד עם ד"ר עמנואל טרלר, שההנהלה העולמית חירות הצה"ר תכסה את הדפסת 1000 ספרים, או נכון יותר תקנה 1000 ספרים בסך של 3000 ל"י. התנאי הוא שהספר צריך להופיע באידיש, וכן, שיופיע ליום השנה למרד לקראת אביב 1961. קיבלתי את התנאים תוך מחשבה שבינתיים אוכל לפרסמו גם בעברית. אני אכתוב אותו עברית וחיה'לה שלי תתרגמו לאידיש, מיועדת לארצות הגולה. טעמו ונימוקו של פרידריך היה מאד משכנע – הוא טען שמרד גיטו ורשה ידוע לכל העם ובכל מקום בעולם מציינים את יום המרד, יהיה זה על כן מן התבונה להפסיק פעם אחת ולתמיד את ההשתקה של חלקנו בו, ולספר לכל שגם אנו, או בעיקר אנו, היינו המורדים והלוחמים. צפויה לי עבודה מרובה, כי החומר שישנו בעין הוא מועט וגם עדים ישנם רק בודדים, היכולים לספר משהו על כך.