חיה לזר, פרטיזנית מספרת – לא הסכמתי למות בידי אייכמן

נכתב ביום בו שמעה על תפיסתו של אייכמן מקור – עיתון חרות תאריך – 25.5.1961 * בחודש ספטמבר שנת 1943 קיבל ודאי אחד הממונים על חיסול גטו וילנה נזיפה מהמפקדה הראשית של המשרד "לפתרון בעיית היהודים" במזרח אירופה. כי מתוך שיירה של כ-5000 יהודים נעלם מספר אחד בדרך למחנה המיון, שבאחד מפרברי העיר. והם הרי…

קרא עוד

חיה לזר, כתום הפרק הראשון במשפט אייכמן

מקור – עיתון חרות  תאריך – 9.6.1961  כתום הפרק הראשון במשפט אייכמן  מאת: חיה לזר  והנה כי כן הגענו לתום הפרק הראשון במשפט אייכמן. כתב האשמה הוגש, נומק על ידי מאות מסמכים ועשרות עדים. את מלוא משמעותה של מלאכת הקטיגוריה יבינו אל נכון רק הדורות שיבואו אחרינו. כפי שהיינו זקוקים אנחנו לעשור ומחצה שנים על…

קרא עוד

חיה לזר, קום על רגליך קצטניק יקירנו!

יומן בית המשפט  קום על רגליך קצטניק יקירנו!  מאת: חיה לזר  הם הראו לו את בגדי האסיר שלו – והוא חזר לפלנטת אושוויץ. הם שאלו לפשר שמו המאומץ והוא רצה להסביר להם, שהנה זהו שמו האמיתי. כי אחר שנתיים על פלנטת אוושויץ נמחקה אישיותו הקודמת משכבר הימים והוא, הקצטניק, ישאר…קצטניק עד סוף ימיו, עד…

קרא עוד

חיה לזר, מפקד הארגון הצבאי הלאומי בגטו וורשה מעיד

רישומים מבית המשפט  מפקד הארגון הצבאי הלאומי בגטו וורשה מעיד  מאת: חיה לזר  "ד"ר וודובינסקי, אתה היית מפקד הארגון הצבאי הלאומי בגיטו וורשה?" באולם בית המשפט הושלך הס. אנשים לא האמינו למשמע אוזניהם. ארגון צבאי לאומי בגיטו וורשה? האומנם לא טעה התובע? הייתכן?!

קרא עוד

חיה לזר, שתי כותרות עיתונאיות

מקור – עיתון חרות  תאריך – 2.3.1962  שתי כותרות עיתונאיות מאת: חיה לזר  באחד הימים האחרונים נטלנו את עיתון הבוקר לידינו, העפנו מבט חטוף על הכותרת, ונתקלנו בידיעה קצרה: ערעור אייכמן – ב-22 למרץ. הידיעה אינה ארוכה, אפשר לקרוא אותה עד הסוף, אפילו ליד ספל הקפה של שחרית. –"אם לא יכול שינוי בלוח הזמנים, יפתח…

קרא עוד

חיה לזר, יומן המשפט: כשנפתח ספר הקטרוג

מקור- "חרות" תאריך- 1.5.1961  חיה לזר, יומן המשפט: כשנפתח ספר הקטרוג     בתום שלושת השבועות הראשונים למשפט התרוקנו כסאות רבים באולם מיושביהם. מספר מרכיבי מכשירי-התרגום על אוזניהם הולך ומתמעט. הזרים באו אלינו בהמוניהם, הציצו, נפגעו ובחלקם עזבו, ואמרו כי עוד יחזרו. בינתיים סחפם סער המאורעות הלאה מזה, אל חופי אפריקה הצפונית, אל- עיר האורות, אשר…

קרא עוד