מצדה של ורשה, במרד הפולני

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  במרד הפולני גיטו ורשה לא קיים עוד. רוב-רובם של יהודי ורשה אינם קיימים עוד. אך בצד הארי מתחבאים כעשרים וחמישה אלף יהודים ומצבם בכל רע. אימת מוות מתמדת מרחפת מעל ראשם יומם ולילה. חיות הטרף בדמות אנשי הגסטאפו, ה-ס.ס., הז'נדרמריה,…

קרא עוד

מצדה של ורשה, קבוצת מיכאלין

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  קבוצת מיכאלין כאשר נאלצו לוחמי ה-ז.ז.וו. לסגת מכיכר מוראנובסקי, מארגן קטלינג את הוצאת האנשים באמצעות קרוואנים (מכוניות מתים). בקרוואן נכנסו שמונה-עשר איש, שהתיישבו מסביב ל"מת" המדומה. היציאה היתה מחצר מוראנובסקה 6 ונמשכה שבוע ימים2. קבוצות אלו הועברו למיכאלין.

קרא עוד

מצדה של ורשה, הוטל פולסקי

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  הוטל פולסקי עוד בזמן היות גיטו, הפיצו הגרמנים שמועה, שכל מי אשר בידו דרכון של מדינת חוץ שמעבר לים – יורשה לעזוב את שטח הכיבוש הגרמני. שמועה זו עשתה לה כנפיים ורבים נתפסו להאמין בה. החלה רדיפה אחרי דרכונים, ואנשים…

קרא עוד

מצדה של ורשה, קצו של המפקד (פאוול פרנקל)

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  בצד הארי מה היה גורל שרידי ה-ז.ז.וו. אשר הצליחו לעבור לצד הארי? מכל הידוע לנו ניתן לחלקם לארבע קבוצות. אנשי גז'יבובסקה 11, אנשי "הוטל פולסקי", אנשי אוטבוצק ואנשי המרד הפולני בוורשה.  קצו של המפקד (פאוול פרנקל) ברחוב גז'יבובסקה 11 נמצאים…

קרא עוד

יורגן שטרופ, מכתב מ-24 במאי 1943, תשובה למכתב קריגר

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  שני דו"חות גרמניים לסיכום עוד שני דו"חות מוסר סטרופ, האחד ב-24 במאי – תשובה למכתבו של קריגר, והשני – דו"ח שכתב אותו לאחר מאסרו, כאשר ישב בבית הסוהר בעיר הגרמנית ויסבאדן. כמסופר לעיל, ניסה סטרופ להכחיש את זהותו האמיתית, אך…

קרא עוד

יורגן שטרופ, דו"ח ויסבאדן – על חיסול גטו ורשה

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  דו"ח ויסבאדן  ויסבאדן 1 במאי 1946 יורגן סטרופ ס.ס. גרופן-פיהרר, גנרל-לויטננט של הוואפן-ס.ס.   מבצע גיטו ורשה 1943 (מה-19 באפריל עד 17 במאי בערך) ורשה הבירה, עיר המיליונים, השוכנת על הדרך בין המזרח והמערב – היתה בעלת חשיבות ראשונה במעלה…

קרא עוד

מצדה של ורשה, בנשף ספרותי…

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  בנשף ספרותי… מעתה אין עוד מנוחה במטה ה-ז.ז.וו. אין עוד חישובי תגובה, כי אם חישובי פעילות מלחמתית יזומה ובלתי-פוסקת. על אף תגובת הדמים האכזריות של הגרמנים לפעולות האחרונות, לא רפו ידי הלוחמים. גם המוני הגיטו, אשר בתקופות קודמות היו ודאי…

קרא עוד

מצדה של ורשה, ז.ז.וו. עובר להתקפה

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  ז.ז.וו. עובר להתקפה הידיעות על הלכי הרוח המרדניים בגיטו ועל הפעולות שבוצעו בו, הגיעו עד לחוגי שלטון הרייך בברלין. היטלר בעצמו מצא לנחוץ להתפנות ולדון בבעיה זו על אף הטרדות והדאגות המרובות שנגרמו לו עקב מצבו הרע והולך בחזיתות. היטלר,…

קרא עוד

מצדה של ורשה, התנגדות ראשונה: ינואר 1943

מתוך הספר: חיים לזר, מצדה של ורשה: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה, תל-אביב, 1983  התנגדות ראשונה: ינואר 1943 בידי שירות הידיעות של מטה ה-ז.ז.וו. היתה ידיעה של וודאי שהגרמנים לא יסתפקו ב"אקציה הגדולה" ובחיסולם של למעלה מארבע מאות אלף יהודים. מטרת הגרמנים היתה ונשארת חיסולם המוחלט של כל יהודי גיטו ורשה. בהדרגה ובאורח מתמיד…

קרא עוד