כיבוש יפו, הקדמה מאת חיים לזר

מתוך הספר: חיים לזר, כיבוש יפו, תל אביב, 1981 

חיים לזר, כיבוש יפו

הקדמה

הוויכוח בשאלה אם צריך היה להתקיף את יפו בפסח תש"ה שייך עתה לעבר. הכל מודים שלא צדקו אלה שרצו לדחות את הכיבוש עד אחר 15 במאי, אך בשלוש השנים שעברו מאז התנהל ויכוח חדש. ויכוח על העובדות, על האמת ההיסטורית. ספר זה נכתב במגמה לשמור על האמת שלא תשקע ביוון השקרים והסילופים. אין הוא בא לנגח את מישהו. אלה שהשמיצו בימים ההם, אלה ששפכו קיתונות של בוז, עמדו מזמן על טעותם, ואף אם אינם מוכנים להודות בה. אך במידה שמקצתם באים לחפות על טעותם באמצעות סילוף ההיסטוריה, בא ספר זה לטפוח על פניהם.

המחבר השתדל להבליט את החשיבות ההיסטורית שבכיבוש יפו, שטושטשה בסידרה של פרסומים מגמתיים. כן ניסה להציג את כיבוש יפו בתוך המסגרת המתאימה של התקופה שבה בוצע, כדי שתובן משמעותו האמיתית וכדי שייראה בפרספקטיבה הנכונה.

אגב ליקוט החומר לספר זה, הוברר פעם נוספת מה קשה לסמוך על מראה עינהם ועל זכרונם של עדי ראיה, ומה הכרחי היה להציל את פרשת הכיבוש משיכחה. אנשים, שהשתתפו בשלבי הכיבוש השונים ועמדו יחד בקו האש, סתרו איש את דברי רעהו בתיאור פרטי המאורעות. העדויות שנגבו מפיהם התאימו בקווים הכלליים, אך נגדו זו את זו בפרטים. היה הכרח לעמול ולברר את האמת מתוך הגרסאות השונות, ליישב ניגודים ולחזור ולחקור את פרטי התיאורים במידה שהיו שנויים במחלוקת. והרי לא מלאו אפילו שלוש שנים למבצע כאשר נלקטו העובדות ונגבו העדויות.

מתוך כך הוברר מלכתחילה שיהיו מערערים על פרט זה או אחר בתיאור, ואולי גם מקופחים יהיו. יתכן שהמחבר לא דייק באי-אלה הערכות, ברם הוא עשה כמיטב יכולתו להעלות את האמת מתוך נבכי זכרונותיהם של אנשים רבים; ואם לא תמיד עלה הדבר בידו, אינו יכול לטעון להגנתו אלא שעשה כמיטב יכולתו.

ועוד בא הספר להציב מצבה צנועה על קברם של אלה שנפלו בסמטאות הצרות והעקלקלות בגבול בין תל-אביב ויפו, באחת החזיתות החשובות ביותר של מלחמת החרות הישראלית.

תודתי נתונה בזה לאלה מן הלוחמים אשר עזרוני באיסוף החומר העובדתי, ולידידי מר יוסף פעמוני על שהעמיד לרשותי את החומר הדרוש ממכון ז'בוטינסקי.

 

*

עברו שנות דור מאז הופיעה המהדורה השלישית של הספר "כיבוש יפו", שאזלה מזה שנים מהשוק. משך תקופה זו ידעה ישראל מלחמות רבות, מלחמות מגן, כיבוש ושחרור שטחי מולדת והרחבת גבולות. נוכח המאורעות הכבירים נבלעה וכאילו נשתכחה מלב מלחמת הקיום של היישוב היהודי בארץ בטרם מדינה, שהמערכה על יפו היתה אחת החשובות ואולי אף הגורליות בה.

אמרנו על כן, הגיעה העת להזכיר נשכחות, לרענן את הזכרון ולגלות מחדש את רבדי מלחמת השחרור העברית.

מהדורה חדשה זו, המופיעה באמצעות ההוצאה לאור של משרד הבטחון, מוקדשת לזכרו של מתכננה ומפקדה של המערכה על כיבוש יפו, עמיחי פאגלין (גידי), שנעקב מתוכנו בחטף בעודו במיטב שנותיו ובמיטב אונו והוא מכהן כיועץ ראש הממשלה מנחם בגין, מפקדו בימי הלוחמה במחתרת, ללוחמה בטרור.

יהיו דפי הספר גל-עד לשמו ולפעולותיו הברוכות של אחד מטובי בניו של העם היהודי, אשר חלקו רק במערכות ישראל על הקמתה וביצורה של המדינה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות